Privacy policy

Privacybeleid Stichting Raceway Venray
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-05-2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij hier verder mee doen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Stichting Raceway Venray. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Raceway Venray niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere partijen, websites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten, website of bij betreden van ons terrein geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over uw activiteiten op onze website. Daarnaast worden tijdens evenementen foto’s gemaakt door medewerkers van Raceway Venray of door derden. Deze foto’s worden met name gebruikt voor marketingdoeleinden. Het is mogelijk dat men herkenbaar is en/of nummerborden herkenbaar op beeld staan. Dit kan niet voorkomen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Raceway Venray of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Ook hiervoor is het invullen van enkele persoonsgegevens vereist. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Raceway Venray of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Deze website maakt gebruik van technische, functionele en analytische “cookies” die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting Raceway Venray of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Daarnaast gebruiken wij deze informatie om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaartermijn
Stichting Raceway Venray bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn kan variëren per dienst.

Derden
De informatie wordt uitsluitend aan derden verstrekt en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring kan onder andere door aanpassingen en/of veranderingen van deze website en wijzigingen in wetgeving leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiliging
Raceway Venray neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Raceway Venray.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Raceway Venray wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website, klik hier. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Raceway Venray
Peelweg 47
5813 AD Ysselsteyn
+31 (0)478 - 546 572
info@racewayvenray.com    

2024 Raceway Venray
Created by LR Internet