Vergeet je niet aan te melden voor de feestavond baankampioenen op zaterdag 21 januari!!

12 januari

Hallo allemaal,
Hello everyone,

Voldaan kan Raceway Venray terug kijken op het schitterende raceseizoen van 2016.
Het seizoen werd gekenmerkt door opwindende races, meeslepende wedstrijden en vele winnaars uit zowel binnen- als buitenland.
Satisfied Raceway Venray looks back on the magnificent racing season of 2016.
The season is characterized by lots of spectacular races and many winners from all over the world.

Zoals elk jaar willen wij ook dit jaar een feestavond organiseren om de baankampioenen van 2016 te huldigen. In tegenstelling tot andere jaren zullen in plaats van de eerste 3, de eerste 5 personen per klasse worden gehuldigd met uitzondering van de LMV8. Bij deze klasse worden de eerste 3 van de Lefthanders en de eerste 3 van de Ascars gehuldigd. Coureurs die gehuldigd worden krijgen 10 consumptiebonnen van Raceway Venray die avond. Deze feestavond zal plaatsvinden op zaterdag 21 januari a.s. vanaf 20:00 uur in de kantine van Raceway Venray.
Like every year we throw a party to give tribute to the champions of the year 2016. In contrary of other years, not just the first 3 winners but the first 5 winners will be given tribute to, except for the LMV8 winners. For the LMV8 just the first 3 winners of the Lefthanders and the first 3 winners of the Ascars will be honored. Those of the drivers who will be given tribute to are due to get 10 coupons for consumptions. The party will take place on Saturday 21st of January next. It starts at 20:00 hours at the canteen of Raceway Venray.    

De feestavond is bedoeld voor alle teams die het afgelopen jaar hebben gereden op Raceway Venray, hun sponsoren, vrienden, bekenden, aanhang en medewerkers van Raceway Venray.
The party is meant for all those who raced at Raceway Venray this year, their sponsors, spouses and friends and also the employees of Raceway Venray.   

Om een indicatie te krijgen van het aantal personen dat tijdens de feestavond aanwezig zal zijn, vragen we jullie vóór 7 januari een mail te sturen naar info@racewayvenray.com o.v.v. “Feestavond 2016”. In deze mail vermeldt je: je naam en het aantal personen waarmee jullie verwachten te komen op zaterdag 21 januari.
To get an indication of the number of visitors during the party we would like you to send an email, just before the 7th of January next, to info@racewayvenray.com specifying “Feestavond 2016”. In this mail you put your name and the amount of visitors you will expect to come with on Saturday 21st of January.

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 21 januari op Raceway Venray!
We hope to welcome you all on the 21st of January at Raceway Venray!

* Zoals jullie gewend zijn van de voorgaande feestavonden zullen alle consumpties voor eigen rekening zijn.
* As you know of the parties of recent years all consumptions are at your own costs. 

Terug naar overzicht
Vergeet je niet aan te melden voor de feestavond baankampioenen op zaterdag 21 januari!!